Yin Yoga

Naturen er avhengig av balanse mellom motsatte fenomener som: det aktive og det passive – dag og natt – lys og mørke – varmt og kaldt –  Yang og Yin. – Vi mennesker er  del av naturen – med behov for nettopp å balansere  disse ulike aspektene i livet vårt.

I Yin Yoga klassene kultiverer vi det reseptive  / hvilende  /meditative aspektet i oss. 

Vår kultur har mye fokus på menneskets utadgående handlende aktive Yang aspekt .  Vi  knytter lett vår identitet til vår gjøren: hva vi har gjort – og skal gjøre. Verdien av å hvile inn i nuet – Yin aspektet i oss, får ofte lite plass i hverdagen vår. – Men for å kunne skjelne mellom hva som er vesentlig av vår gjøren, trenger vi et avbalansert sinn. Fordypende økter med Yin Yoga kan bidra til  årvåkenhet i forhold til  tid for handling versus tid for stille hvilende bevissthet. 

For å skape større balanse i vårt mentale –  og i energisystemet vårt, tilbys jevnlige   klasser  med  Yin Yoga.

Yin Yoga klassene her  bærer  preg av det som ofte omtales som Restorative Yoga. Tilnærmingen virker positivt inn på muskelspenninger, bindevev og energistrømmer i kroppen.  

I disse yogaklassene  ligger eller sitter vi på yogamatten i  spesifikke stillinger (asana’er) i noen minutter .  Vi  benytter oss av bolster / blokker / puter, som støtte – og for opplevelse av velbehag.

Med fokus på pusten, synker vi stadig dypere inn i  stillingene – og opplever ulike nivåer av fordypende strekk og avspenning i kroppen  og i sinnet.

O

 Yin Yoga – høst 2023

4 månedlige klasser  

onsdag  kl 14.45 – 16.30

23. august + 27. september + 25. oktober + 22. november

på Bærums Verk
Sted: Verket Yogas lokaler på Bærums Verk
Pris: kr 1200 
Betaling:  kr. 600 ved påmelding +  kr 600  innen 20. august. Regning blir tilsendt   
Plass i gruppen er sikret ved betalt påmeldingsbeløp 
Drop in:  kr 420
Påmelding: fortløpende til mail@elizabethwold.net
For mer informasjon: klikk øverst  = Informasjon / Påmelding