Yin Yoga

Naturen er avhengig av balanse mellom motsatte fenomener som: det aktive og det passive – dag og natt – lys og mørke – varmt og kaldt –  Yang og Yin. – Vi mennesker er  del av naturen – med behov for å balansere alle disse fenomenene i livet vårt.

I Yin Yoga kultiverer vi det passive / mottakende aspektet i oss. 

Vår kultur har mye fokus på menneskets utadgående handlende aktive Yang aspekt .  Vi  knytter lett vår identitet til vår gjøren: hva vi har gjort – og skal gjøre. Verdien av å hvile inn i nuet – Yin aspektet, får ofte lite plass i hverdagen vår. – Men for å kunne skjelne mellom hva som er vesentlig av vår gjøren, trenger vi et avbalansert sinn. Forypende økter med Yin Yoga kan bidra til mer årvåkenhet i forhold til når vi skal handle, og når vi skal være i våken, mottagende passivitet. 

For å skape større balanse i vårt mentale –  og i energisystemet vårt, tilbyr jeg  derfor  månedlige klasser  med  Yin Yoga.

Yin Yoga klassene jeg tilbyr,  bærer  preg av det som på kontinentet ofte omtales som Restorative Yoga. Yin Yoga tilnærmingen virker positivt inn på muskelspenninger, bindevev og energistrømmer i kroppen. Dette  fører  derfor til  opplevelsen av «restituering» av kropp og sinn. 

I timene ligger eller sitter vi i noen minutter i spesifikke stillinger  (asana`er ). Vi  benytter oss av bolster / blokker / puter , som støtte og for opplevelse av velbehag.

Med fokus på pusten, synker vi stadig dypere inn i  asana`ene.

O

Yin Yoga undervisningen som jeg tilbyr, bygger på tankegods fra klassisk  indisk Yoga tradisjon.

I timene med Yin Yoga trener vi  bevissthet om det passive og mottagende Yin prinsippet. Kombinasjon av prosesser som skjer i kroppen her, vil lett føre til erfaring av dyp stillhet – væren i nuet.

Yin Yoga kan inspirere til  det nærende Yin aspektet  utenfor yoga timene og inn i vår hverdag –  i våkenhet for hva som berører hjertet vårt –  våkenhet for her og nå……….    

 

– NÅ – 

Et meget lite ord  

Nå  

 Likevel rommer  det 

– hele  evigheten

.

(Hans Børli)

.

Vår  2021 tilbys 2 Yin Yoga klasser

  onsdagene:  28.  april +  26. mai  kl 15 – 16.45 

O

Påmelding: mail@elizabethwold.net.
 Klikk fra Meny   på kapittelet: Informasjon / Påmelding

O