Yin Yoga

Naturen er avhengig av balanse mellom motsatte fenomener som: det aktive og det passive – dag og natt – lys og mørke – varmt og kaldt –  Yang og Yin.

Vi mennesker er  del av naturen – med behov for slik balansering

mellom aktiv handling og  hvile / avspenning

Vår kultur har økt fokus på menneskets utadgående handlende aktive Yang aspekt .  Vi  knytter lett vår identitet til vår gjøren: hva vi har gjort – og skal gjøre. Verdien av  å hvile inn i nuet – Yin aspektet, får mindre plass i hverdagen vår. Men for å kunne skjelne mellom hva som er vesentlig av vår gjøren i livet vårt, trenger vi nettopp å ha et avbalansert sinn.

For å skape større balanse i energisystemet vårt, tilbyr jeg  derfor  månedlige klasser  med  Yin Yoga, som har preg av Restorative Yoga, avspennings yoga. Timene avsluttes  med guidet meditasjon. I timene praktiserer vi  passive stillinger /  asana-er.  I spesifikke stillinger – som vi ligger / sitter i noen minutter,  benytter vi oss av bolster / blokker / puter – som støtte og for velbehag. – Med fokus på pusten, synker vi stadig mer inn i stillingene.

Kombinasjonen av prosessene som skjer i kroppen her, vil lett føre til fordypende avspennende kontakt innover i kroppen – erfaring av dyp stillhet –  væren i nuet.

O

Yin Yoga undervisningen som jeg tilbyr, bygger på tankegods fra klassisk  indisk Yoga tradisjon.

I timene med Yin Yoga trener vi  bevissthet til  det passive og mottagende Yin prinsippet. Yin Yoga stillingene har merkbar fordypende virkning innover i kroppen – med etterklang………..

Timene med Yin Yoga kan inspirere til  det nærende Yin aspektet  i vår hverdag.  Yin Yoga kan inspirere til våkenhet for hva som berører oss –  våkenhet for her og nå.

   
– NÅ – 
Et meget lite ord  

Nå  

 Likevel rommer  det 

– hele  evigheten

.

(Hans Børli)

.

.

I høst semesteret tilbyr jeg 5 Yin Yoga klasser

som er på onsdager kl 14 – 15.30, – 1 gang i måneden  fra august  til desember .

Vi holder til i KaMa klinikken på Grini Mølle. Datoer for  klassene :

28. august + 25. september + 23. oktober + 13. november + 4. desember

O

For påmelding, klikk deg inn på kapittelet: Informasjon / Påmelding

O