Yin Yoga

Naturen er avhengig av balanse mellom motsatte fenomener som: det aktive og det passive – dag og natt – lys og mørke – varmt og kaldt –  Yang og Yin. – Vi mennesker er  del av naturen – med behov for nettopp å balansere  disse ulike aspektene i livet vårt.

I Yin Yoga klassene kultiverer vi det reseptive  / hvilende  /meditative aspektet i oss. 

Vår kultur har mye fokus på menneskets utadgående handlende aktive Yang aspekt .  Vi  knytter lett vår identitet til vår gjøren: hva vi har gjort – og skal gjøre. Verdien av å hvile inn i nuet – Yin aspektet i oss, får ofte lite plass i hverdagen vår. – Men for å kunne skjelne mellom hva som er vesentlig av vår gjøren, trenger vi et avbalansert sinn. Fordypende økter med Yin Yoga kan bidra til  årvåkenhet i forhold til  tid for handling – og tid for stille hvilende bevissthet. 

For å skape større balanse i vårt mentale –  og i energisystemet vårt, tilbys jevnlige   klasser  med  Yin Yoga.

Yin Yoga klassene her  bærer  preg av det som ofte omtales som Restorative Yoga. Tilnærmingen virker positivt inn på muskelspenninger, bindevev og energistrømmer i kroppen.  

I disse yogaklassene  ligger eller sitter vi på yogamatten i  spesifikke stillinger (asana’er) i noen minutter .  Vi  benytter oss av bolster / blokker / puter, som støtte – og for opplevelse av velbehag.

Med fokus på pusten, synker vi stadig dypere inn i  asana`ene – og opplever ulike nivåer av fordypende strekk og avspenning i kroppen  og i sinnet.

O

Yin Yoga undervisningen her  bygger på tankegods fra klassisk  indisk Yoga tradisjon.

I timene med Yin Yoga føres vi lett til  erfaringen av å hvile inn i egen  væren – i nuet.

Yin Yoga klassene kan inspirere til  det nærende Yin aspektet  også utenfor yoga timene og inn i  hverdagen, – med våkenhet for Her og Nå –   

 

– NÅ – 

Et meget lite ord  

Nå  

 Likevel rommer  det 

– hele  evigheten

.

(Hans Børli)

.

 5 Yin Yoga klasser – høsten 2021

månedlige klasser fra august til  desember 

kl 11.30 – 13.30

Tirsdagene: 31. august + 21. september + 19. oktober + 16. november + 14. desember
Pris: kr 1400    Drop in:  kr 400
Påmelding: mail@elizabethwold.net
For mer informasjon: klikk fra Meny  (øverst)