Informasjon / Påmelding

Her under ligger kontaktinformasjon, informasjon om hvordan du kan melde deg på kurs – og om hvordan betaling av kursavgiften ordnes. Her er også  informasjon om Elizabeths yogafirma.  
 
  • Elizabeths mobiltelefon nr er  482 81 588
  • du er velkommen til å kontakte Elizabeth på telefon, sms eller mail for spørsmål angående kursene eller veiledning hun tilbyr
  • Påmelding til kurs skjer skriftlig til Elizabeths mailadresse
  • Mailadressen er:  mail@elizabethwold.net   
  • Elizabeths yogafirma ble etablert og registrert i Brønneøysundregisterene – Enhetsregisteret i september 2012.  Firmaet er et såkalt Enkeltpersonsforetak og har følgende navn og organisasjonsnummer :
  • firmanavn: YOGA / MEDITASJON – ELIZABETH WOLD 
    organisasjonnummer  998781124         

 

———————————————————————————

Påmelding og betaling for kurset

Yoga og Mindfulness 50+ / Senior Yoga

Påmelding skjer ved at du sender beskjed til Elizabeths mailadresse .
Skriftlig påmelding på mail er bindende
Betaling  skjer i starten av januar, når du får tilsendt faktura på mail fra Elizabeth.
Kursbavgift for vinter / vårsemesteret 2020 er kr 2300. 
Kursbeløpet kan etter avtale deles i 2 rater: kr 1150 + 1150   
Klippekort og Drop – in ordninger
Klippekort  gir deg adgang til yogakurset for det antall klasser du selv ønsker å delta.   
Beløpet  betales etter at du har fått tilsendt faktura fra Elizabeth. Klippekortet kan brukes vekselvis mellom senior gruppen og Yin Yoga gruppen på onsdager.
Klippekortet gjelder for inneværende semester
– Drop-in time = kr 250  Om det er plass i klassen kan du delta i såkalt Drop – in  time, som er 1 enkeltstående time. Du melder fra senest samme morgen, og er velkommen til time dersom det er plass den aktuelle dagen.  
 
Tap av yogatimer  
Ved 2 tapte yogatimer på onsdag formiddag, kan disse erstattes med 1 Yin Yoga time.
– Ved lengre tids sykdom, som forhindrer deltagelse over lang tid ( 2/3 av kurset eller mer), kan 3 av timene overføres til neste semester. Fravær pga reiser eller annet kommer ikke under slik ordning.
– Når du har meldt deg til kurs med Yin Yoga og du taper 1 av klassene, kan du ta igjen timen 1 onsdag formidag.

 

O

Påmelding og betaling for YIN YOGA – kurs

Du melder deg på kursrekken  ved å kontakte Elizabeth på mail. Etter dette får du svar tilsendt med vedlsgt faktura. Kursbeløpet for vinter/ vår 2020 er kr 800
Ved Drop- in melder du deg i forkant av hver time. Drop in time koster kr  250

O

Påmelding til Individuell veieledning – 1 til 1 time

– skjer ved å kontakte Elizabeth for avtale. Timen ( 90 minutter ) koster kr 750.

O

Bestilling av kurs

Du er velkommen til å  kontakte Elizabeth på mail, sms eller telefon for å få informasjon om muligheter for eventuell bestilling av kurs etter ditt ønske.

Klikk for veibeskrivelse til kurssteder.