Hatha Yoga og Mindfulness

Yoga er en mange tusen år gammel indisk treningsform, som ble brakt over til Vesten for flere generasjoner  siden.

Yoga er et sanskritt begrep som betyr å forene kropp og sjel. Slik er Yoga mer enn en vanlig treningsform. Yoga handler om å koble fra det som var før og det som skal komme senere –  til å være tilstede her og nå. Yoga handler om å trene kropp og sinn .

Det har dannet seg mange typer yoga over tid. Jeg underviser klassisk yoga : Hatha Yoga.

Mindfulness er et uttrykk som er skapt for noen 10 år tilbake i tid  av den amerikanske legen og meditasjonslæreren Jon Kabat -Zinn. Mindfulness er et forholdvis nytt begrep, men er selvsagt ikke ny  viten. All trening av mindfulness bygger på eldgammelt  tankegods og kan oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær

Selvom Yoga opprinnelig hadde det meditative aspektet av nærvær integrert i den fysiske aktiviteten,  får ofte yogakursene i vår kultur en  «fitness»  tilnærming . I yogatimene mine integrerer vi mindfulness gjennom hele timen.

I timene med Hatha Yoga og Mindfulness 60+ trener vi kropp og sinn. Vi trener oppmerksomt nærvær mens vi gjør aktive dynamiske bevegelser – og mens vi er i passive stillinger.  Asana´ene (bevegelser og stillinger) er tilrettelagt i forhold til at vi alle har levd en god stund. 

Vi trener pust og bevegelser  i samspill,  vi trener pust i stillinger vi synker inn i ,  og vi har korte  guidete meditasjonsøkter. Yogatimene starter og  avsluttes  med avspenning.

Det er viktig at hver og en i yogagruppen opplever trygghet  med hensyn til eventuelle fysiske utfordringer med egen kropp. Derfor er det ønskelig at du opplyser om dine kroppslige forhold før kursstart. På den måten finner vi fram til  modifikasjonene du trenger, i forhold til de eventuelle fysiske vondter  / begrensninger hver og  ´en har.

Temaer fra yogafilosofien, kan kanskje virke banale i sin enkelhet. Eksempler her er ikke konkurerende holdning – vennlighet mot seg selv og andre.  Dette er aspekter vi integrerer inn i timene, og som kan være verdt å ta med seg til hverdagen der ute.

 

 

15 ukers VÅR kurs 2024     

Harha Yoga og Mindfulness 60+

mandager kl 12.15 – 13.45 

15. januar –  13. mai  *

 

Sted:  Verket Yogas lokaler på Bærums Verk, Lommedalsveien  189c 
Tid: mandager kl 12.15 – 13.45
Pris:    kr 3375 
Betaling: kr 1125 innen 20. januar +  kr. 2250 innen 20. februar. – Regning blir tilsendt
 Påmelding: fortløpende  til  mail@elizabethwold.net   
For mere info:  klikk øverst for kapittel : Informasjon / Påmelding 
  • * Vinterferie i  uke 8
 
Velkommen til klasser med: Hatha Yoga og Mindfulness 60+ 
  • Treningen gir økt styrke, vitalitet,fleksibilitet, balanse – sinnsro. 
  • Treningen kan bidra i livet ditt med større bevissthet om kropp, pust og sinn

Hatha Yoga og Mindfulness