Om kursleder

Kort om yogalærer Elizabeth Wold
portrett

  • Elizabeth har embetseksamen i spesialpedagogikk fra Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Hun har arbeidet med musikk, dans og spesialpedagogikk privat og i spesialskole, – spesial pedagogisk rådgiving.
  • Har 40 års erfaring med meditasjon/mindfulness – og 25 år med Yoga
  • Har 10 års veiledning om kropp og nærvær hos danser Elsa Lindenberg, Berlin
  • Meditasjonsveiledning fra Bob Moore, Ringkøbing, DK – og fra lærere ved Vækstcenteret, Nørre Snede, DK
  • Er utdannet yogalærer hos Simon Low, ved The Yoga Academy, England

Elizabeth er selv senior, – hun har 3 voksne barn og 6 barnebarn

«Veien min til Yogalærer»

Jeg var allerede som ung voksen interessert i meditasjon og yoga. Jeg fulgte kurs på Blindern ledet av de som senere ble ACEM. Mens jeg utdannet meg som musikkpedagog, danset jeg og kom over tidligere ballettdanser Elsa Lindenberg fra Berlin. Hun underviste i spenningsregulering. Det handlet om å øves i bevisst bruk av energi i bevegelse – kropp og nærvær.

Parallelt med at mine 3 barn kom til verden og til de begynte på skolen, drev jeg min private musikkbarnehage. Med musisk metodikk underviste jeg førskolebarn i å utrykke seg via basiske bevegelser, drama og kreativ dans. Etter så å ha spedd på med spesialpedagogikk i utdannelsen, valgte jeg først å arbeide med barn med multihandicap på et tidlig språklig nivå. Her fikk jeg mye inspirasjon til nettopp å være nærværende (mindful) i kommunikasjonen med hver og en av elevene.

Meditasjonspraksisen min var allerede tidlig etablert, og jeg var heldig å få kontakt med meditasjonslærer og healer Bob Moore. Hans undervisning ga meg verdifull fordypelse i egen livsprosess.

Jeg ble invitert til Japan for å forelese om metodikken vi anvendte med de aller svakeste elevene i vår kommune.  Japanturen bevisstgjorde meg behovet for faglig spisskompetanse. Det førte meg til et hovedfagsstudie. «Dans i spesialpedagogisk sammenheng» ble temaet på hovedfagsprosjektet mitt. Metodiske måter som fremmet elevenes læring i å bruke kroppen og bevegelser, var viktige funn som ble nyttige i videre arbeid. Rådgiving var et stort felt innen hovedfagsstudiet. Daglig arbeidsfelt etter studiet ble derfor rådgiving i spesialpedagogikk, samt undervisning i musiske fag som virkemiddel ved en spesialskole.

Vækstcentret i Nørre Snede i Danmark ved Jens Erik Risom, tilbød videregående kurs i Mindfulness meditasjon. Jeg hadde stor glede av å følge denne 2-årige etterutdannelsen. Senere har jeg fått undervisning fra andre lærere ved Vækstcentret, blant annet Jes Bertelsen.

Yogapraksis var med meg det meste av denne tiden. Behovet for større fordypelse i fysisk yoga ble stadig sterkere. Parallelt med de siste arbeidsårene mine i kommunen, fikk jeg anledning til nettopp denne fordypelsen. Jeg utdannet meg til yogalærer hos Simon Low ved The Yoga Academy i Kent, England –  kun noen få miles fra min mors deilige barndomshjem.

En god følelse ble det å frigjøre tid til mer egenpraksis og til undervisning av Yoga og Mindfulness, da jeg pensjonerte meg fra arbeidet mitt i kommunen. Slik ble mitt «skift» fra en lang arbeidskarriere som musikkpedagog, dansepedagog, spesialpedagog/rådgiver – til YOGALÆRER.

Det er med stor takknemlighet jeg opplever å få integrere tidligere yrkesliv og lang livserfaring inn i undervisning av det så utviklingsfremmende og inspirerende feltet Hatha Yoga og Mindfulness.